Projekty ZUS

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

W ramach projektu zostało zakupione Przyłbice spawalnicze z systemem Adflo w ilości 2 sztuk, wózek widłowy podnośnikowy oraz wózek widłowy, stół spawalniczy z hydrauliczną regulacją wysokości, specjalistyczna szafa do przechowywania substancji chemicznych. Jesteśmy pewni że zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy stanu BHP w przedsiębiorstwie  a pracownicy odczują dużo lepsze warunki do pracy .

 

Projekt SPEKTRUM (projekt UE)

Polentex Sp. z.o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Firma Polentex Sp. z o.o. realizuje w ramach projektu SPEKTRUM projekt o wartości 44 000 PLN netto. Wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 22 000 PLN netto.
Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności pomorskich MŚP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie. Celem ww. doradztwa jest opracowanie narzędzi, za pomocą których możliwe będzie cykliczne prognozowanie wyników Spółki, określonych obszarów działalności, ocena stopnia realizacji celów, efektywności działalności, płynności finansowej oraz podejmowanie właściwych decyzji zarządczych.